Spolufinancování projektu

Akce je financována z projektu Kreativní voucher pro Kraj Pernštejnů.

Název projektu: Wevové stránky

Anotace projektu: Zřízení webových stránek, pro lepší komunikaci se zákazníky. Stránky by měli být ovládané jednoduchým způsobem. Jejich obsahem kromě kontaktů a možností nám přímo napsat, budou fotogalerie a aktuality.

Popis cílů projektu: Cílem je oslovit více potencionálních zákazníků, větší zviditelnění na trhu. V současné době kdy je téměř úplně uzavřen náš odběratelský trh ( školy, restaurace), se snažíme cílit přímo jednotlivce.